Výbor nezávislých významných osobností

Výbor nezávislých významných osobností je poradní orgán, který se účastní ověřovacích postupů úřadu podle článků 10, 10a a 11 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Výbor se skládá z šesti členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po dvou členech.

Stanoviska

Výbor nezávislých významných osobností má poradní úlohu v některých postupech ověřování, které vedou k uložení sankcí evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím.

Výbor nezávislých významných osobností dosud nevydal žádné stanovisko.