Dary a příspěvky

V seznamech jsou uvedeny dary a příspěvky (ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014), které evropské politické strany a evropské politické nadace skutečně přijaly v souvislosti s uvedeným rozpočtovým rokem. Nejsou v nich však uvedeny pohledávky (tj. platební nároky) evropských politických stran a evropských politických nadací. Příslušné tabulky se proto aktualizují, pokud je platba odpovídající určité pohledávce provedena později, a úřad kontroluje, ke kterému roku má být platba přiřazena. Dary označené hvězdičkou (*) v současné době procházejí další kontrolou Úřadu. Další informace naleznete v oddílu „Pokyny" na těchto internetových stránkách.

2024

Dary související s rozpočtovým rokem 2024

Od 6. prosince 2023 (6 měsíců před obdobím evropských voleb) musí evropské politické strany a nadace každý týden hlásit všechny obdržené dary. S výhradou kontrol dodržování předpisů a příslušných omezení ochrany údajů je zde Úřad zveřejnil co nejdříve, obvykle do jednoho týdne poté, co o nich byl informován. Od 10. června 2024 musí být úřadu okamžitě hlášeny pouze dary nad 12 000 EUR. Ostatní budou k dispozici po předložení roční účetní závěrky v roce 2025.

2022

Příspěvky a dary související s finančním rokem 2022

Until 5 December 2023, only donations above EUR 12 000 had to be reported immediately. Since 6 December 2023 (6 months prior to the European elections), European political parties and foundations have to report all donations (also below EUR 12 000) on a weekly basis. Subject to compliance controls and applicable data protection restrictions, the Authority is publishing them here as soon as possible, usually within one week after having been informed of them.

Dary obdržené před rozpočtovým rokem 2018 zveřejnil Evropský parlament