Applikazzjonijiet mhux approvati jew pendenti

Applikazzjonijiet għall-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Protezzjoni tad-data personali

L-Awtorità tiġbor u tipproċessa informazzjoni personali biss sa fejn ikun meħtieġ biex twettaq il-kompiti tagħha bħala korp tal-Unjoni (li huma stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej).

Id-data personali kollha hija pproċessata skont id-dispożizzjonijiet u r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data.

Għal aktar informazzjoni dettaljata, jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumentazzjoni hawn taħt:

Għal aktar mistoqsijiet ikkuntattja lil:
Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

Indirizz tal-posta:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Post tal-uffiċċji:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)