Structural aspects

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet (a továbbiakban: a rendelet) elmúlt évekbeli gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a hatóság) arra törekszik, hogy hozzáférést biztosítson az európai politikai pártoknak és európai politikai alapítványoknak szóló iránymutatások nem kimerítő elemeihez. A Hatóság által adott iránymutatások nem érintik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet közvetlenül kötelező jellegét. Ezen túlmenően az ilyen iránymutatás továbbra is kiigazítás tárgyát fogja képezni, mivel a tapasztalatok tovább gyarapodnak és/vagy a jogszabályi keret megváltozik.

Valódi tagság

· A tagpártokkal vagy tagszervezetekkel valódi tagsági kapcsolatot kell ápolni. Valódi tagsági kapcsolat áll fenn többek között akkor, ha a tagpártok vagy -szervezetek a jogok és kötelezettségek teljes skálájával rendelkeznek, például a szavazás/részvétel/a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében.

· Ezenkívül a valódi tagsági kapcsolat feltétele a megfelelő tagdíj befizetése. A tagdíj befizetéséig bizonyítani kell, hogy a tagpárt vagy -szervezet valóban és bizonyíthatóan részt vett a bejegyzést kérelmező szerv tevékenységeiben.

· Az európai politikai pártok valódi tagságának megállapítása érdekében a hatóság azt is ellenőrizheti, hogy van-e nyilvánvaló ellentmondás az európai politikai pártként való bejegyzést kérelmező szerv politikai programja és bármely tagpártjának politikai programja között.

Az európai politikai párt és a hozzá kapcsolódó európai politikai alapítvány szétválasztása

 • Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint biztosítani kell az egyes európai politikai pártok és a kapcsolódó európai politikai alapítványok napi ügyvezetésének, irányítási struktúráinak és pénzügyi elszámolásainak elkülönítését.

 • Ami a megfelelő irányítási struktúrákat illeti, ez elsősorban azt jelenti, hogy a két szervezet irányító testületeinek nemcsak formálisan különállónak kell maradniuk, hanem strukturálisan képesnek is kell lenniük arra, hogy a gyakorlatban egymástól függetlenül hozzák meg az irányítási döntéseket.

  • Az e tekintetben értékelendő tényezők közé tartoznak a két szervezet alapszabályában vagy végrehajtási rendelkezéseiben foglalt döntéshozatali eljárások, különösen a tisztségviselőknek a két szervezet irányító szerveiben fennálló szavazati jogai, valamint a közvetlenül e tisztségviselőre ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében.

  • Következésképpen ki kell zárni, hogy a szóban forgó személy a két szervezet egyikére hivatalból és anélkül, hogy e szervezet irányító testületében többségre lenne szüksége, az érintett másik szervezet által vagy nevében hozott határozatot írjon elő. A szóban forgó személy számára előirányzott hivatalra ruházott konkrét helyettesítési hatáskörök ezért további jelentőséggel bírhatnak.

  • A napi irányítás tekintetében a személyzet teljes körű azonossága nem megengedett. Részleges átfedés esetén a Hatóság megvizsgálja, hogy ennek ellenére biztosított-e mindkét szervezet megfelelő szintű működési autonómiája.

A külföldi beavatkozás elleni biztosítékok

 • Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésével, valamint az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (1) bekezdésével, 2. cikkének (4) bekezdésével, 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 3. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban meg kell különböztetni az uniós és nem uniós polgárokat vagy szervezeteket az európai politikai pártokkal vagy európai politikai alapítványokkal fenntartott kapcsolataikban. A hozzájárulásokra és adományokra gyakorolt következményeken kívül óvatosságra van szükség a nem uniós polgárok vagy szervezetek európai politikai pártok és alapítványok irányítási struktúráiban való részvételének mértékét illetően.

 • Különösen azt kell biztosítani, hogy azok a személyek, akik nem rendelkeznek uniós polgársággal, vagy nem uniós szervezetek, egyénileg vagy együttesen,

  • fel tudjanak lépni

  • az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány irányító testületében a szavazati joggal rendelkező uniós polgárok vagy tagok többségével szemben, illetve blokkolni tudják azok szándékait.