Meddelande om skydd av personuppgifter

Studier

Myndigheten beställer och offentliggör vid behov studier som allmän bakgrundsinformation med relevans för dess verksamhetsområde. Studiernas innehåll speglar dock inte nödvändigtvis myndighetens officiella ståndpunkt. I sina förfaranden och beslut är myndigheten inte bunden av de sakuppgifter eller rättsliga tolkningar som framkommer i de studier den offentliggör.