Undersøgelser

Undersøgelser

Myndigheden anmoder om og – hvis det er relevant – offentliggør undersøgelser som generelle baggrundsoplysninger, der er relevante for dens aktivitetsområde. Indholdet af undersøgelserne afspejler imidlertid ikke nødvendigvis Myndighedens officielle holdning. Myndigheden er i sine procedurer eller beslutninger ikke bundet af de faktuelle resultater eller juridiske fortolkninger af undersøgelser, som den offentliggør.