Studie

Studie

Úřad požaduje a případně zveřejňuje studie jako obecné podkladové informace týkající se jeho oblasti činnosti. Obsah studií však nemusí nutně odrážet oficiální stanovisko úřadu. Úřad není ve svých postupech nebo rozhodnutích vázán věcnými zjištěními nebo právním výkladem studií, které zveřejňuje.