Μελέτες

Μελέτες

Η Αρχή ζητεί και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δημοσιεύει μελέτες ως βασικές γενικές πληροφορίες σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, το περιεχόμενο των μελετών δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Αρχής. Η Αρχή δεν δεσμεύεται στις διαδικασίες ή τις αποφάσεις της από τα πραγματικά ευρήματα ή από τις νομικές ερμηνείες των μελετών που δημοσιεύει.