Tietosuojaseloste

Tutkimukset

Vastuuviranomainen tilaa ja tarvittaessa julkaisee tutkimuksia, jotka tarjoavat sen toiminta-aloihin liittyvää yleistä taustatietoa. Tutkimusten sisältö ei kuitenkaan välttämättä vastaa vastuuviranomaisen virallista kantaa. Vastuuviranomainen ei ole menettelyissään tai päätöksissään sidottu julkaisemissaan tutkimuksissa esitettyihin havaintoihin tai oikeudellisiin tulkintoihin.