Проучвания

Органът изисква и при целесъобразност публикува проучвания като обща обща справочна информация, свързана с неговата област на дейност. Съдържанието на проучванията обаче не отразява непременно официалната позиция на Органа. В своите процедури или решения Органът не е обвързан с фактическите констатации или правните тълкувания на публикуваните от него проучвания.