Studies

De Autoriteit laat studies uitvoeren die als achtergrondinformatie bij haar activiteiten kunnen dienen en publiceert deze in voorkomend geval. De inhoud van die studies stemt echter niet noodzakelijk overeen met het officiële standpunt van de Autoriteit. In het kader van haar procedures en besluitvorming is de Autoriteit niet verplicht de feitelijke bevindingen of juridische interpretaties van de studies die zij publiceert te volgen.