Pranešimas apie duomenų apsaugą

Tyrimai

Institucija prašo atlikti tyrimus ir prireikus juos skelbia kaip bendrąją pagrindinę informaciją, susijusią su jos veiklos sritimi. Tačiau tyrimų turinys nebūtinai atspindi oficialią Institucijos poziciją. Vykdydama savo procedūras ar priimdama sprendimus Institucija nėra saistoma jos skelbiamų tyrimų faktinių išvadų ar teisinių aiškinimų.