Odbor neodvisnih uglednih oseb

Odbor neodvisnih uglednih oseb je posvetovalni organ, ki sodeluje v postopkih preverjanja organa v skladu s členi 10, 10a in 11 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Odbor sestavlja skupno šest članov, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo vsak po dva člana.

Mnenja

Odbor neodvisnih uglednih oseb ima posvetovalno vlogo pri nekaterih postopkih preverjanja, na podlagi katerih se sankcionirajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Odbor neodvisnih uglednih oseb doslej ni podal še nobenega mnenja.