Donacije in prispevki

Na seznamih so navedene donacije in prispevki (kot so opredeljeni v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014), ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije dejansko prejele v zvezi z navedenimi posameznimi referenčnimi leti. Na seznamih pa niso navedene terjatve (tj. pravice do plačila) evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Zato se ustrezne preglednice posodobijo, če se plačilo, ki ustreza terjatvi, izvrši pozneje, nadzorni organ pa mora preveriti, v katero leto je treba uvrstiti plačilo. Donacije, označene z zvezdico (*), so trenutno pod dodatnim nadzorom organa. Dodatne informacije poiščite na zavihku z navodili na tej spletni strani.

2024

Donacije v proračunskem letu 2024

Od 6. decembra 2023 (6 mesecev pred evropskimi volitvami) so morale evropske politične stranke in fundacije poročati o vseh prejetih donacijah tedensko. Ob upoštevanju nadzora skladnosti in veljavnih omejitev varstva podatkov jih je organ objavil tukaj takoj, ko je to mogoče, običajno v enem tednu po tem, ko je bil o njih obveščen. Od 10. junija 2024 je treba samo donacije nad 12 000 EUR takoj prijaviti organu. Drugi bodo na voljo po predložitvi letnih računovodskih izkazov leta 2025.
Donacije pred proračunskim letom 2018 je objavil Evropski parlament