Sankcije

Organ lahko sankcionira evropske politične stranke in evropske politične fundacije, če ne upoštevajo pravil in obveznosti, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Več informacij o pravnem okviru je na voljo na naslednji strani.