Organ

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije je bil ustanovljen z namenom registriranja, kontroliranja in sankcioniranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Natečaj EU za razrede šolskih otrok, starih 16 let in več
Potegujte se za razredni izlet
v Evropski parlament s programom
po meri in eno nočitvijo.
Tema: Demokracija kot del evropske
DNK v vsakdanu državljanov.
Roka:
15. september (registracija)
6. oktober 2023 (oddaja)

Spletišče organa je zasnoval in razvil Evropski parlament, ki ga tudi gosti in vzdržuje. Zato politika varovanja zasebnosti Evropskega parlamenta glede upravljanja osebnih podatkov preko spletišča Europarl velja tudi za spletišče organa.

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France