L-Awtorità

L-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej ġiet stabbilita għall-fini ta' reġistrazzjoni, kontroll u impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq il-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

Konkors tal-Unjoni Ewropea għall-klassijiet tal-iskola ta’ età minn 16-il sena ’l fuq
Irbaħ vjaġġ biex iżżur il-Parlament
Ewropew bi programm imfassal
apposta u b'akkomodazzjoni għal
lejl.
Suġġett: Id-demokrazija bħala parti
mid-DNA tal-UE fil-ħajja ta' kuljum
taċ-ċittadini.
Skadenzi:
il-15 ta' Settembru 2023 (prereġistrazzjoni)
is-6 ta' Ottubru 2023 (preżentazzjoni)
Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Is-sit web tal-Awtorità huwa mfassal, żviluppat, ospitat u miżmum mill-Parlament Ewropew. Għalhekk, il-politika ta' privatezza tal-Parlament Ewropew dwar il-ġestjoni tad-data personali permezz tas-sit web Europarl tapplika wkoll għas-sit web tal-Awtorità.