Interdicții privind finanțarea directă și indirectă

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

General

 • Indirect funding exists in cases where a national political party or a candidate derives a financial advantage, inter alia by avoiding expenditure which it would have had to incur, even where no funds are directly transferred" (MENL v Parliament, T-829/16; ADDE v Parliament, T-48/17).
 • In order to assess whether indirect funding exists, the Authority relies on a range of elements, such as elements concerning the content of the financed measure, as well as geographic and time elements (see MENL v Parliament, T-829/16; ADDE v Parliament, T-48/17).
 • In order to prove the existence of indirect funding, it is sufficient to rely on a "sufficiently concrete, precise and consistent body of evidence" (ACRE v Parliament, T-107/19).

Activități comune

 • Activitățile comune ale partidelor politice europene sau ale fundațiilor politice europene cu parteneri de la nivel național nu sunt interzise ca atare de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Comunicarea cu publicul inițiată de un partener național în scopuri legate de activitățile partidelor sau fundațiilor politice europene poate fi, de fapt, un mijloc eficient de a atrage atenția asupra chestiunilor și activităților politice europene. Cu toate acestea, trebuie respectate întotdeauna interdicțiile de finanțare prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.


 • În cazul unei activități desfășurate în comun de un partid politic european și un alt partid politic, în special un partid național, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea partidului politic european ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.


 • În cazul unei activități desfășurate în comun de o fundație politică europeană și un partid politic sau o altă fundație, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea fundației politice europene ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

 • Pentru a aprecia dacă există sau nu o posibilă finanțare indirectă a unui partid sau a unei fundații de la nivel național în temeiul acestei dispoziții, trebuie luați în considerare o serie de factori, cum ar fi, în special:.

  • vizibilitatea constantă a partidului politic european/fundației politice europene;

  • măsura în care partidul politic european sau fundația politică europeană își asumă activitatea comparativ cu partidul sau fundația de la nivel național; la evaluarea acestui factor, sunt relevante contextul general al activității, anvergura acesteia, conținutul, obiectivele, grupurile țintă, motivația și valoarea potențială a activității pentru succesul partidului național la alegerile naționale (a se vedea și MENL/Parlamentul European, T-829/16, punctul 83 și următoarele);

  • cota de cofinanțare suportată de partidul politic european/fundația politică europeană, care trebuie să se coreleze în mod realist cu implicarea generală a partidului politic european/fundației politice europene în comparație cu implicarea partidului național în activitatea respectivă (a se vedea și MENL/Parlamentul, T-829/16, punctul 89).

Candidat

 • În ceea ce privește candidații, articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 cere o evaluare de la caz la caz pentru a determina dacă un „candidat" a beneficiat de „finanțare directă sau indirectă" din partea unui partid politic european.

 • Criteriile relevante pentru a determina dacă o persoană este considerată un „candidat" sunt următoarele:

  • faptul că există motive întemeiate pentru a considera că persoana, în momentul desfășurării unei activități a unui partid politic european la care participă, și-a depus candidatura la alegeri, în special având în vedere declarațiile publice și procesul de desemnare a candidaților în cadrul partidului și/sau al statului membru în cauză; și

  • intervalul de timp dintre o activitate la care persoana respectivă participă și alegeri.
 • Persoanele care au candidat anterior pentru o funcție publică aleasă (indiferent dacă au fost efectiv alese) nu mai sunt „candidați" conform articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în scopul unei activități postelectorale, decât dacă, până la data respectivă, candidează pentru a fi realese sau pentru o altă funcție publică aleasă, având în vedere criteriile explicate mai sus.

 • Vă atragem atenția asupra faptului că articolul 22 alineatul (1) din regulament se poate aplica și din alte motive, inclusiv în absența unui „candidat" în momentul desfășurării activității, de exemplu deoarece, la o activitate plătită de un partid politic european, un reprezentant (deja) ales al unui partid membru oferă vizibilitate și conținut partidului membru respectiv pe cheltuiala partidului politic european (a se vedea mai sus orientările generale privind activitățile comune în acest sens).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.