Sancțiuni

Autoritatea poate impune sancțiuni partidelor politice europene și fundațiilor politice europene, în cazul în care acestea nu respectă normele și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Pentru mai multe informații despre cadrul juridic, vă rugăm să consultați pagina următoare.