Planul de acțiune pentru campanii europene

Planul de acțiune pentru campanii europene

Articolul 21 din regulament se aplică doar partidelor politice europene și nu fundațiilor politice europene.

Interdicția de a finanța direct sau indirect alte partide politice sau candidați în conformitate cu articolul 22 din regulament rămâne aplicabilă, pe lângă articolul 21 din regulament. Autoritatea reamintește criteriile de evaluare a conformității cu articolul 22, conform prevederilor de mai sus.

În același timp, articolul 21 din regulament încurajează partidele politice europene să-și desfășoare propriile campanii electorale europene, care trebuie să respecte valorile Uniunii și care sunt complementare, dar distincte față de campaniile partidelor membre. .

Aceasta se aplică și dacă candidatul cap de listă al unui partid politic european este în același timp candidat în alegerile Parlamentului European într-un stat membru. Reiese că partidele politice europene sunt îndrituite să contribuie financiar la campanii în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, inclusiv dacă un candidat cap de listă al unui partid politic european este simultan pe lista electorală a unui stat membru, cu condiția respectării articolului 22 alineatul (1) din regulament, conform precizărilor de mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, Autoritatea reamintește cele patru principii de orientare pentru campaniile partidelor politice europene, în contextul alegerilor europene (dezvoltate împreună cu Direcția Generală Finanțe a Parlamentului European în 2018):
 • Domeniu - transnațional (adică include mai multe state membre)
 • Conținut - accent predominant pe subiecte europene,
 • Responsabilitate - răspunderea partidului politic european,
 • Statut de autor - vizibilitatea partidului politic european,
 • Compatibilitatea cu legislația națională.
Pentru a facilita implementarea practică a acestor principii de orientare și a anticipa gestionarea conformității, Autoritatea a dezvoltat instrumentul Planului de acțiune al campaniei europene („E-CAP") care sprijină partidele politice europene în vederea planificării campaniilor lor în lumina normelor și principiilor aplicabile. Printre factorii importanți de atenuare a riscurilor de conformitate se numără, de exemplu, participarea la activități a unui candidat cap de listă („Spitzenkandidat/-in") și vizibilitatea distinctă a partidului politic european.

Deși pot avea loc schimburi de informații cu autoritățile naționale în ceea ce privește activitățile campaniei europene, evaluările efectuate de autoritățile naționale în legătură cu partidele sau candidații naționali, de exemplu, cele prin care cofinanțarea activităților comune de către partidele politice europene ar putea fi considerată venit al partidelor sau candidaților corespunzători în temeiul legislației naționale privind finanțarea partidelor politice, nu aduc atingere evaluării efectuate de Autoritate în temeiul articolului 22 alineatul (1) din regulament. Autoritatea este în contact cu statele membre, după caz, pentru a facilita aplicarea armonioasă a regulamentului și a legislației naționale, ca două niveluri complementare a cadrului de reglementare.

Candidații cap de listă („Spitzenkandidaten”) ai partidelor politice europene ca factori de atenuare a riscurilor

 • Desemnarea de către un partid politic european a unui candidat cap de listă pentru alegerile europene și participarea acestuia la activitățile partidului politic european în cauză reprezintă un mijloc esențial de a imprima un caracter european campaniei partidului politic european. Prin urmare, candidații cap de listă atenuează riscurile de încălcare a regulilor în campania generală a partidului politic european și în alte activități la care participă, cu condiția să fie prezentați drept candidați cap de listă europeni și să reprezinte un proiect politic pentru întreaga Uniune Europeană.

 • Mai precis, candidații cap de listă desemnați și prezentați ca atare de un partid politic european în campania electorală europeană reduc riscurile de încălcare a regulilor în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Deoarece campaniile electorale europene ale partidelor politice europene au un caracter transnațional, efectul de reducere a riscului de încălcare a regulilor există și în statul membru în care candidații cap de listă se află simultan într-un scrutin național sau regional la alegerile pentru Parlamentul European, cu condiția ca aceștia să fie prezentați drept candidați cap de listă europeni și să reprezinte un proiect politic pentru întreaga Uniune Europeană.

 • Articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 prevede că candidații cap de listă pot fi desemnați doar de un partid politic european. Doar partidul politic european care desemnează un candidat cap de listă beneficiază de efectele de atenuare a riscurilor și aceasta numai din momentul desemnării sale.

Campanii desfășurate în colaborare ale partidelor politice europene

În lumina Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, campaniile europene desfășurate în colaborare de diferite partide politice europene nu sunt interzise per se, dar finanțarea, identitățile și procesele decizionale ale diferitelor partide politice europene implicate trebuie să rămână separate. Mai concret, următoarele limitări se aplică campaniilor desfășurate în colaborare de partidele politice europene:

finanțarea activităților în acest context va fi analizată în temeiul articolului 22 alineatul (1) din regulamentul menționat. Prin urmare, la fel ca în cazul activităților comune realizate cu partidele de la nivel național,

Autoritatea va evalua dacă un partid politic european a finanțat direct sau indirect un alt partid politic european. Finanțarea indirectă este evaluată pe baza următoarelor criterii, care sunt explicate mai sus:
 • vizibilitatea constantă a fiecărui partid politic european implicat;
 • nivelul de responsabilitate în ceea ce privește activitatea asumat de fiecare partid politic european implicat;
 • partea de cofinanțare trebuie să fie proporțională cu angajamentul global efectiv al fiecărui partid politic european implicat.
Campaniile electorale europene în sensul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 ca formă de participare la alegerile europene în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 sunt desfășurate de partidele politice europene și nu de platforme de cooperare care le disimulează sau le eclipsează. Acest lucru mai înseamnă că organele de conducere ale unui partid politic european nu se pot angaja să fie dirijate, în scopuri ce țin de strategia campaniei sau de desfășurarea activităților de campanie, de organele de conducere ale unui alt partid politic european sau de structuri decizionale externe oricărui partid politic european. Procedurile statutare de luare a deciziilor trebuie să rămână separate și nu poate exista nicio delegare generală a luării deciziilor (de campanie) de la o parte la alta sau către o platformă externă.

În consecință, instrucțiunile din Planul de acțiune pentru campanii europene (E-CAP) al Autorității (a se vedea mai sus) și verificarea participării la alegerile europene continuă să se aplice separat. De asemenea, este important să se demonstreze că fiecare dintre partidele politice europene care participă la campanii comune se bucură de suficientă autonomie decizională.

Aceste informații nu aduc atingere evaluării pe care ordonatorul de credite al Parlamentului European o efectuează în cadrul atribuțiilor sale.

Campanii europene – factori vizuali și tematici de atenuare a riscurilor

 • Sub rezerva constrângerilor menționate mai sus și fără a aduce atingere evaluării E-CAP concrete, Autoritatea subliniază următorii factori de atenuare a riscurilor în ceea ce privește logourile:

  • logo-ul partidelor politice europene este vizibil în mod proeminent

  • subiectele cu relevanță transfrontalieră rămân aceleași în cadrul activităților de campanie în mai multe state membre.
 • „Candidatul cap de listă" amintit mai sus poate funcționa ca factor de atenuare a riscurilor doar în cazul în care este desemnat ca atare de către partidul politic european, nu doar de către un partid membru, și face campanie pentru partidul politic european în toate statele membre.

 • Există riscuri semnificative de încălcare a regulilor dacă un candidat național este afișat alături de partide politice europene și de logo-uri ale partidelor naționale, în cazul în care logo-ul național și candidatul național împreună ocupă mult mai mult spațiu decât partidul politic european și logo-ul său pe același afișaj (în consecință, partidele și candidații naționali ar putea apărea ca fiind principalul motor al acestei forme de campanie și ar fi neclar dacă criteriul responsabilității campaniei este respectat).

Influențatorii ca instrument de campanie

Conform Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 (denumit în continuare „regulamentul"), nu este interzis să se recurgă la „influențatori" ca instrument de campanie. Cu toate acestea, Autoritatea ar dori să atragă atenția asupra principiului general conform căruia externalizarea activităților partidelor politice europene nu trebuie să eludeze normele aplicabile partidelor politice europene. Mai precis, comportamentul „influențatorilor" sau al altor furnizori de servicii care acționează în cadrul relațiilor lor contractuale cu un partid politic european poate fi atribuit partidului politic european însuși.

Acesta înseamnă mai ales că partidul politic european ar trebui să atragă atenția „influențatorilor" asupra:
 • cerinței de a respecta, pe tot parcursul campaniei, valorile Uniunii și normele aplicabile, inclusiv cele naționale (a se vedea scrisoarea E-CAP din 25 mai 2023, astfel cum a fost publicată mai sus); aceasta înseamnă, în special, că trebuie să se respecte legislația națională privind mass-media și - până la intrarea în vigoare a noului regulament privind publicitatea politică - normele naționale privind publicitatea politică;

 • cerința de a se abține de la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal pe parcursul campaniei, inclusiv în lumina articolului 10a din regulament; aceasta înseamnă, în special, că nu trebuie să se afișeze sau să se facă referire la falsuri perspicace („deep fakes") sau la alte forme de date cu caracter personal furate;

 • dacă este cazul, se aplică interdicțiile de finanțare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din regulament și principiile de reducere a riscurilor pentru activitățile comune (a se vedea scrisoarea E-CAP și orientările generale publicate mai sus); aceasta înseamnă, în special, că antreprenorii pot fi finanțați de un partid politic european pentru activități de „influențare" numai dacă și în măsura în care acest lucru nu echivalează cu finanțarea indirectă a unui alt partid, în special a unui partid național;

 • se aplică, de asemenea, interdicțiile și obligațiile privind donațiile prevăzute la articolul 20 din regulament, în special în cazurile în care serviciile sunt furnizate gratuit sau, în funcție de circumstanțe, sub prețul pieței (a se vedea orientările privind tarifele reduse aici https://www.appf.europa.eu/appf/ro/guidance/donations-and-contributions).

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.