Donații și contribuții

Listele oferă informații despre donațiile și contribuțiile (așa cum sunt definite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014), acceptate efectiv de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în anii de referință indicați. În schimb, aceste liste nu include creanțele (adică drepturile la plată) ale partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene. Prin urmare, tabelele aferente vor fi actualizate atunci când o plată a unei creanțe se efectuează într-o etapă ulterioară, sub rezerva verificării de către Autoritate a anului în care trebuie alocată plata. Donațiile marcate cu asterisc (*) sunt în prezent supuse unui control suplimentar de către Autoritate. Pentru informații suplimentare puteți consulta secțiunea „Orientări" a acestui site.

2024

Donațiile aferente exercițiului financiar 2024

Până la 5 decembrie 2023, doar donațiile în valoare de peste 12 000 EUR trebuiau raportate imediat. De la 6 decembrie 2023 (cu șase luni înainte de alegerile europene), partidele și fundațiile politice europene trebuie să raporteze săptămânal toate donațiile (și cele sub 12 000 EUR). Sub rezerva controalelor de conformitate și a restricțiilor aplicabile în materie de protecție a datelor, Autoritatea le publică aici cât mai curând posibil, de obicei în termen de o săptămână de la data la care a fost informată cu privire la acestea.

2023

Donațiile aferente exercițiului financiar 2023

Până la 5 decembrie 2023, doar donațiile în valoare de peste 12 000 EUR trebuiau raportate imediat. De la 6 decembrie 2023 (cu șase luni înainte de alegerile europene), partidele și fundațiile politice europene trebuie să raporteze săptămânal toate donațiile (și cele sub 12 000 EUR). Sub rezerva controalelor de conformitate și a restricțiilor aplicabile în materie de protecție a datelor, Autoritatea le publică aici cât mai curând posibil, de obicei în termen de o săptămână de la data la care a fost informată cu privire la acestea.

Donațiile anterioare exercițiului financiar 2018 sunt publicate de Parlamentul European