Partide înregistrate

Lista partidelor politice europene înregistrate

Următoarele documente conțin numele și statutele tuturor partidelor politice europene înregistrate, alături de documentele pe care acestea le-au prezentat în cadrul cererilor lor de înregistrare.

Vă rugăm să consultați aici rezultatele ultimelor alegeri pentru Parlamentul European.


"PPE este familia politică de centru și de centru-dreapta din Europa. Omul se află în centrul convingerilor noastre. Acțiunile noastre se bazează pe principiile justiției și binelui comun, solidarității și responsabilității. Apărăm o Uniune Europeană puternică, bazată pe o democrație pluralistă, pe economia socială de piață și pe durabilitatea mediului. "

"Partidul Socialiștilor Europeni reunește partide socialiste, social-democrate, laburiste și democratice din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Norvegia. Împreună cu partidele noastre asociate și partidele cu statut de observator, promovăm valorile noastre comune de echitate socială, egalitate și bunăstare societală și luptăm pentru o Europă progresistă, echitabilă, liberă și durabilă."

"Suntem uniți de valorile noastre de centru-dreapta. Partidul ECR apără libertatea individuală, suveranitatea națională, democrația parlamentară, proprietatea privată, o acțiune guvernamentală limitată, liberul schimb, valorile familiale și descentralizarea. Aceste valori stau la baza politicii noastre și a viziunii noastre pentru o reformă a Uniunii Europene."

"Partidul Democrat European (PDE) reunește partide politice și deputați în Parlamentul European care doresc o Uniune mai apropiată de cetățenii săi. Suntem o mișcare politică transnațională care se angajează pentru construirea unei democrații europene bazate pe valorile comune ale păcii, libertății, solidarității și educației, afirmând în același timp cu mândrie cultura europeană în lumea de mâine."

"Partidul Democrat European (PDE) reunește partide politice și deputați în Parlamentul European care doresc o Uniune mai apropiată de cetățenii săi. Suntem o mișcare politică transnațională care se angajează pentru construirea unei democrații europene bazate pe valorile comune ale păcii, libertății, solidarității și educației, afirmând în același timp cu mândrie cultura europeană în lumea de mâine."

"Partidul Ecologist European susține și acționează pentru o transformare politică, socială și economică bazată pe valorile responsabilității în materie de mediu, justiției sociale, incluziunii, diversității și păcii. Împreună cu partidele noastre membre, susținem politici și acțiuni care combat schimbările climatice și inegalitățile sociale tot mai mari, investind totodată în construirea unei Europe mai verzi, mai sigure și responsabile, care nu lasă pe nimeni în urmă."

"Reunim partide democratice care aparțin stângii alternative și progresiste de pe continentul european și care depun eforturi pentru o transformare de substanță a relațiilor sociale din ziua de azi într-o societate în care să primeze pacea și dreptatea socială, bazându-se pe diversitatea situațiilor, istoriilor și a valorilor noastre comune. Pentru mai multe informații, consultați https://www.european-left.org/manifesto/"

"Mișcarea Politică Creștină Europeană (MPCE) este singurul partid politic european care promovează în mod explicit valorile creștine în politica europeană în jurul a șapte idei conducătoare: demnitatea umană; sănătatea familiilor; economia în beneficiul cetățenilor și al planetei; libertate, securitate și stabilitate; combaterea sclaviei moderne; reformarea UE; conservarea patrimoniului și culturii creștine."

Declinarea responsabilității

Sinteza programelor politice prezentate în prezentul document este redactată de partidele politice europene exclusiv în scop informativ. Programul politic oficial este cel prevăzut în statutul partidului respectiv, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene nu este responsabilă de conținutul programelor politice ale partidelor politice europene.

Registrul partidelor politice europene

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 și al articolului 3 din Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 al Comisiei, Autoritatea gestionează un registru al partidelor politice europene și al fundațiilor politice europene și emite extrase standard. Persoanele fizice și juridice pot solicita extrase standard din registru trimițând un e-mail la adresa de mai jos și completând un formular simplu de cerere (link-ul este indicat mai jos). Extrasele standard se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

De asemenea, dacă acest lucru este necesar în cadrul unor proceduri juridice sau administrative, Autoritatea poate certifica informațiile care figurează în extrasele standard pentru instituțiile și organele Uniunii, pentru autoritățile și instanțele statelor membre, precum și pentru persoanele fizice sau juridice, în urma depunerii unei cereri motivate corespunzător. Pentru a obține un certificat, vă rugăm să urmați aceeași procedură precum cea stabilită mai sus în ceea ce privește extrasele standard și să completați un formular de cerere motivată (link-ul este indicat mai jos). Procesul de certificare poate dura mai mult de zece zile lucrătoare, în funcție de obiectul cererii.