Comitetul de personalități independente

Comitetul de personalități independente este un organism consultativ care participă la procedurile de verificare ale Autorității în temeiul articolelor 10, 10a și 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. El este alcătuit din șase membri, în total, Parlamentul European, Consiliul și Comisia numind fiecare câte doi membri.


Avize

Comitetul de personalități independente joacă un rol consultativ în anumite proceduri de verificare care pot avea ca rezultat sancționarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Până în prezent, Comitetul de personalități independente nu a emis niciun aviz.