Autoritatea

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene a fost înființată în scopul înregistrării, controlului și impunerii de sancțiuni asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Site-ul Autorității este conceput, dezvoltat, găzduit și întreținut de Parlamentul European. Prin urmare, politica de confidențialitate a Parlamentului European privind gestionarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului Europarl se aplică și site-ului Autorității.

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France