Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee on nõuandev organ, mis osaleb ameti kontrollimenetlustes vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklitele 10, 10a ja 11. Komitee koosneb kokku kuuest liikmest – Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nimetavad igaüks kaks liiget.

Arvamused

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee on kaasatud nõuandvas rollis teatavatesse kontrollimenetlustesse, mille tulemusel võib määrata Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele karistusi.

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee ei ole seni arvamusi esitanud.