Odbor neovisnih uglednih osoba

Odbor neovisnih uglednih osoba savjetodavno je tijelo koje sudjeluje u postupcima provjere Tijela u skladu s člancima 10., 10.a i 11. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Sastoji se od ukupno šest članova, od kojih po dvoje imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija.

Mišljenja

Odbor neovisnih uglednih osoba ima savjetodavnu ulogu u određenim postupcima provjere koji vode do izricanja sankcija europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama.

Odbor neovisnih uglednih osoba dosad nije dostavio mišljenje.