Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas yra patariamasis organas, kuris dalyvauja Institucijos patikros procedūrose pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10, 10a ir 11 straipsnius. Jį iš viso sudaro šeši nariai – Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija skiria po du narius.

Nuomonės

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas atlieka patariamąjį vaidmenį vykdant tam tikras tikrinimo procedūras, po kurių Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams taikomos sankcijos.

Nepriklausomų žymių asmenų komitetas iki šiol nepateikė nuomonės.