Karistused

Amet võib määrata Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele karistusi, kui nad ei täida määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014 sätestatud reegleid ja kohustusi.

Rohkem teavet õigusraamistiku kohta leiab järgmiselt lehelt.