Amet

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet asutati Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks, kontrollimiseks ja neile karistuste määramiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist.

ELi konkurss vanematele klassidele (õpilaste vanus 16+)
Võida klassiekskursioon Euroopa
Parlamenti! Auhind sisaldab kohandatud
programmi ja ühte ööbimist.
Teema: Demokraatia kui osa ELi
DNAst kodanike igapäevaelus
Tähtajad:
15. september (registreerimine)
6. oktoober 2023 (konkursitöö esitamine)

Ameti veebisaiti kujundab, arendab, majutab ja haldab Euroopa Parlament. Seepärast kehtivad ka ameti veebisaidi suhtes Euroopa Parlamendi privaatsuspoliitika põhimõtted, mida kohaldatakse isikuandmete haldamisele Europarli veebisaidil.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen
67070 Strasbourg
France