Amet

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet asutati Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks, kontrollimiseks ja neile karistuste määramiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist.

Eriraport 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta - Vastupidavus pingele

Ameti veebisaiti kujundab, arendab, majutab ja haldab Euroopa Parlament. Seepärast kehtivad ka ameti veebisaidi suhtes Euroopa Parlamendi privaatsuspoliitika põhimõtted, mida kohaldatakse isikuandmete haldamisele Europarli veebisaidil.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen
67070 Strasbourg
France