Donacije i doprinosi

Popisi sadrže informacije o donacijama i doprinosima (kako su definirani u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014) koje su europske političke stranke i europske političke zaklade stvarno primile u odgovarajućim navedenim godinama. Međutim, u njima se ne navode samo potraživanja (tj. prava na plaćanje) europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. To znači da će se odgovarajuće tablice ažurirati ako se plaćanje koje odgovara potraživanju izvrši u kasnijoj fazi, podložno provjeri Tijela kojoj godini treba pripisati plaćanje. Donacije označene zvjezdicom (*) trenutno su podvrgnute dodatnoj kontroli od strane Uprave. Više informacija možete pronaći u odjeljku „Smjernice" na ovoj internetskoj stranici.

2024

Donacije povezane s financijskom godinom 2024

Do 5. prosinca 2023. samo su se donacije veće od 12 000 EUR morale odmah prijaviti. Od 6. prosinca 2023. (šest mjeseci prije europskih izbora) europske političke stranke i zaklade svaki tjedan moraju prijaviti sve donacije (i one manje od 12 000 EUR). U skladu s kontrolama usklađenosti i primjenjivim ograničenjima u pogledu zaštite podataka, Tijelo ih objavljuje ovdje što je prije moguće, obično u roku od tjedan dana nakon što je o njima obaviješteno.

2023

Donacije povezane s financijskom godinom 2023

Do 5. prosinca 2023. samo su se donacije veće od 12 000 EUR morale odmah prijaviti. Od 6. prosinca 2023. (šest mjeseci prije europskih izbora) europske političke stranke i zaklade svaki tjedan moraju prijaviti sve donacije (i one manje od 12 000 EUR). U skladu s kontrolama usklađenosti i primjenjivim ograničenjima u pogledu zaštite podataka, Tijelo ih objavljuje ovdje što je prije moguće, obično u roku od tjedan dana nakon što je o njima obaviješteno.
Europski parlament objavljuje donacije prije financijske godine 2018