Registrirane zaklade

Popis registriranih europskih političkih zaklada

Sljedeći dokumenti sadrže nazive i statute svih registriranih europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu zahtjeva za registraciju.

Registar europskih političkih zaklada

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 i člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 Tijelo upravlja Registrom europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te izdaje standardne izvatke. Fizičke i pravne osobe mogu zatražiti standardne izvatke iz Registra obraćanjem na e-adresu u nastavku i ispunjavanjem jednostavnog obrasca zahtjeva (povezanog u nastavku). Standardni izvaci dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva.

Tijelo isto tako može institucijama i tijelima Unije, tijelima i sudovima država članica te fizičkim ili pravnim osobama, nakon podnošenja primjereno obrazloženih zahtjeva, ovjeriti informacije iz standardnih izvadaka ako je to potrebno za pravne ili administrativne postupke. Za dobivanje ovjere slijedi se isti prethodno navedeni postupak u pogledu standardnih izvadaka i ispunjavanja obrasca za obrazloženi zahtjev (poveznica u nastavku). Postupak ovjere može trajati i dulje od 10 radnih dana, ovisno o predmetu zahtjeva.