Registrirane stranke

Popis registriranih europskih političkih stranaka

Sljedeći dokumenti sadrže nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu zahtjeva za registraciju.

Ovdje možete pronaći rezultate posljednjih izbora za Europski parlament.


"Europska pučka stranka politička je obitelj europskih stranaka centra i desnog centra. U središtu naših uvjerenja nalazi se čovjek, a naše se djelovanje temelji na načelima pravde i općeg dobra, solidarnosti i odgovornosti. Zalažemo se za snažnu Europsku uniju utemeljenu na pluralističkoj demokraciji, socijalnom tržišnom gospodarstvu i održivosti u pogledu okoliša. "

"Stranka europskih socijalista (PES) okuplja socijalističke, socijaldemokratske, radničke i demokratske stranke iz Europske unije, Ujedinjene Kraljevine i Norveške. Zajedno s pridruženim strankama i strankama promatračicama promičemo zajedničke vrijednosti – socijalnu pravednost, jednakost i društvenu dobrobit, te se borimo za progresivnu, pravednu, slobodnu i održivu Europu."

"Naša liberalna vizija temelji se na slobodnoj, demokratskoj, poduzetničkoj, održivoj i ujedinjenoj Europi otvorenoj prema svijetu. Europske vrijednosti liberalne su vrijednosti. Predani smo zaštiti temeljnih vrijednosti među sve jačim antiliberalnim strujama, kao i učvršćivanju vodećeg položaja Europe u svijetu, povećanju njezina prosperiteta i izgradnji liberalnije Europe za sve."

"Europska demokratska stranka (EDP) okuplja političke stranke i zastupnike u Europskom parlamentu koji žele Uniju bližu građanima. Naš transnacionalni politički pokret posvećen je izgradnji europske demokracije utemeljene na zajedničkim vrijednostima mira, slobode, solidarnosti i obrazovanja te s ponosom afirmira svoju kulturu u svijetu sutrašnjice."

"Europska stranka zelenih zagovara političku, društvenu i gospodarsku preobrazbu utemeljenu na odgovornom pristupu okolišu, socijalnoj pravdi, uključenosti, raznolikosti i miru. Zajedno s našim članicama zalažemo se za politike i mjere kojima se rješavaju izazovi klimatskih promjena i sve veće društvene nejednakosti i ulažemo u izgradnju zelenije, sigurnije i odgovorne Europe bez zapostavljenih građana. "

" Europski slobodni savez (EFA) promiče pravo na demokratsko samoodređenje i podupire težnje naroda da odaberu vlastitu političku budućnost, uključujući neovisnost, veću autonomiju ili jezično i kulturno priznavanje manjina. Nastojimo ostvariti europsko jedinstvo u raznolikosti na temelju načela supsidijarnosti i socijalne pravde."

"Okupljeni smo oko vrijednosti desnog centra. Naša se stranka zalaže za osobnu slobodu, nacionalni suverenitet, parlamentarnu demokraciju, privatno vlasništvo, ograničenu vlast, slobodnu trgovinu, obiteljske vrijednosti i decentralizaciju moći. Te su vrijednosti temelj naše politike i naše vizije reformirane Europske unije."

"Stranka europske ljevice okuplja europske demokratske stranke alternativne i progresivne ljevice koje nastoje dosljedno preobraziti postojeće društvene odnose u mirno i socijalno pravedno društvo utemeljeno na raznolikosti naših položaja i povijesti i na zajedničkim vrijednostima. Za više informacija, posjetite stranicu https://www.european-left.org/manifesto/."

"Europski kršćanski politički pokret (ECPM) jedina je europska politička stranka koja izričito promiče kršćanske vrijednosti u europskoj politici. Naše glavne političke točke interesa su: ljudsko dostojanstvo; zdrave obitelji; gospodarstvo koje koristi ljudima i planetu; sloboda, sigurnost i stabilnost; borba protiv modernog ropstva; reforma EU-a; očuvanje kršćanske kulture i baštine."

Izjava o odricanju od odgovornosti

Sažetke političkih programa koji su ovdje navedeni sastavljaju europske političke stranke isključivo u informativne svrhe. Službeni politički program onaj je sadržan u statutima dotične stranke u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade nije odgovorno za sadržaj političkih programa europskih političkih stranaka.

Registar europskih političkih stranaka

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 i člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 Tijelo upravlja Registrom europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te izdaje standardne izvatke. Fizičke i pravne osobe mogu zatražiti standardne izvatke iz Registra obraćanjem na e-adresu u nastavku i ispunjavanjem jednostavnog obrasca zahtjeva (povezanog u nastavku). Standardni izvaci dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva.

Tijelo isto tako može institucijama i tijelima Unije, tijelima i sudovima država članica te fizičkim ili pravnim osobama, nakon podnošenja primjereno obrazloženih zahtjeva, ovjeriti informacije iz standardnih izvadaka ako je to potrebno za pravne ili administrativne postupke. Za dobivanje ovjere slijedi se isti prethodno navedeni postupak u pogledu standardnih izvadaka i ispunjavanja obrasca za obrazloženi zahtjev (poveznica u nastavku). Postupak ovjere može trajati i dulje od 10 radnih dana, ovisno o predmetu zahtjeva.