Rekisteröidyt säätiöt

Luettelo rekisteröidyistä Euroopan tason poliittisista säätiöistä

Tässä luettelossa ovat kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason poliittisten säätiöiden nimet ja perussäännöt sekä rekisteröintihakemusten mukana toimitetut asiakirjat.

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteri

Vastuuviranomainen hoitaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteriä ja toimittaa vakiomuotoisia rekisteriotteita asetuksen N:o 1141/2014 7 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU, Euratom) 2015/2401 3 artiklan mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat pyytää rekisteristä vakiomuotoisia rekisteriotteita täyttämällä tavallisen lomakkeen (linkki alla) ja lähettämällä sen jäljempänä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vakiomuotoiset rekisteriotteet toimitetaan kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Vastuuviranomainen voi myös antaa vakiomuotoisessa rekisteriotteessa olevia tietoja koskevan vahvistuksen unionin toimielimille ja elimille, jäsenvaltioiden viranomaisille ja tuomioistuimille sekä sille esitetystä asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jos se on tarpeen oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä varten. Vahvistusta pyydetään täyttämällä tätä koskeva lomake (linkki alla) ja lähettämällä se jäljempänä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusmenettely voi kestää pidempään kuin kymmenen työpäivää sen mukaan, mitä pyyntö koskee.