Užregistruoti fondai

Registruotų Europos politinių fondų sąrašas

Toliau nurodytuose dokumentuose pateikiami visų registruotų Europos politinių fondų pavadinimai ir statutai kartu su dokumentais, pateiktais teikiant prašymus registruoti.

Europos politinių fondų registras

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 7 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES, Euratomas) 2015/2401 3 straipsnį Institucija tvarko Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registrą ir skelbia standartinius išrašus. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali prašyti standartinių registro išrašų susisiekę toliau nurodytu e. pašto adresu ir užpildydami paprasto prašymo formą (nuoroda pateikiama toliau). Standartiniai išrašai pateikiami per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Gavusi tinkamai pagrįstus prašymus, Institucija taip pat gali pateikti standartinėse ištraukose esančios informacijos patvirtinimą Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių valdžios institucijoms ir teismams, taip pat fiziniams ar juridiniams asmenims, kai jo reikia dėl teisinių ar administracinių procedūrų. Norėdami gauti patvirtinimą, atlikite tokią pačią procedūrą, kuri taikoma standartiniams išrašams, ir užpildykite pagrįsto prašymo formą (nuoroda pateikiama toliau). Priklausomai nuo prašymo dalyko, patvirtinimo procesas gali užtrukti ilgiau nei 10 darbo dienų.