Seuraamukset

Vastuuviranomainen voi määrätä Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille seuraamuksia, jos ne eivät noudata asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 vahvistettuja sääntöjä ja velvoitteita.

Lisätietoja oikeudellisesta taustasta on tällä sivulla.