Lahjoitukset ja rahoitus

Luettelossa ilmoitetaan lahjoitukset ja rahoitus (sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014), jotka Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat tosiasiallisesti vastaanottaneet asianomaisena vuonna. Sen sijaan siinä ei ilmoiteta tavallisia saamisia (maksusuorituksia), joihin Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on oikeus. Asianomainen taulukko päivitetään, jos saamista vastaava maksu suoritetaan myöhemmässä vaiheessa, vastuuviranomaisen tarkistettua, mille vuodelle maksu on kirjattava. Lisätietoja on verkkosivuston osassa Ohjeet.

2024

Varainhoitovuoteen 2024 liittyvät lahjoitukset

Joulukuun 5. päivään 2023 asti vain yli 12 000 euron suuruisista lahjoituksista oli ilmoitettava välittömästi. Joulukuun 6. päivästä 2023 lähtien (kuusi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja) Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava viikoittain kaikki (myös alle 12 000 euron suuruiset) lahjoitukset. Viranomainen julkaisee lahjoitukset tällä sivulla mahdollisimman pian, yleensä viikon kuluessa saatuaan niistä tiedon, ellei vaatimustenmukaisuuden tarkastuksista ja soveltuvista tietosuojarajoituksista muuta johdu.

2023

Varainhoitovuoteen 2023 liittyvät lahjoitukset

Joulukuun 5. päivään 2023 asti vain yli 12 000 euron suuruisista lahjoituksista oli ilmoitettava välittömästi. Joulukuun 6. päivästä 2023 lähtien (kuusi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja) Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava viikoittain kaikki (myös alle 12 000 euron suuruiset) lahjoitukset. Viranomainen julkaisee lahjoitukset tällä sivulla mahdollisimman pian, yleensä viikon kuluessa saatuaan niistä tiedon, ellei vaatimustenmukaisuuden tarkastuksista ja soveltuvista tietosuojarajoituksista muuta johdu.
Euroopan parlamentti julkaisee varainhoitovuotta 2018 edeltävät lahjoitukset