De Autoriteit

De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen is opgericht voor de registratie van, het toezicht op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

EU-wedstrijd voor schoolklassen met leerlingen vanaf 16 jaar
Win met de hele klas een uitstap naar
het Europees Parlement met een
programma op maat en één
overnachting.
Onderwerp: democratie als deel van
het DNA van de EU in het dagelijks
leven van burgers.
Deadlines:
15 september 2023 (inschrijving)
6 oktober 2023 (indiening)
Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor design, ontwikkeling, hosting en onderhoud van de website van de Autoriteit. Daarom is het privacybeleid van het Europees Parlement met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens via de Europarl-website ook van toepassing op de website van de Autoriteit.