Schenkingen en bijdragen

De lijsten bevatten informatie over donaties en bijdragen (zoals gedefinieerd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014) die daadwerkelijk zijn aanvaard door de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen met betrekking tot de aangegeven referentiejaren. Vorderingen (rechten op betaling) van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen zijn daarentegen niet in de lijsten opgenomen. De desbetreffende tabellen zullen worden bijgewerkt wanneer in een later stadium een betaling voor een vordering wordt verricht. De autoriteit controleert daarbij aan welk jaar de betaling moet worden toegerekend. Donaties gemarkeerd met een asterisk (*) worden momenteel extra gecontroleerd door de Autoriteit. Nadere informatie vindt u in de rubriek "Leidraad" op deze website.

2024

Schenkingen voor het begrotingsjaar 2024

Vanaf 6 december 2023 (6 maanden voorafgaand aan de Europese verkiezingsperiode) moesten Europese politieke partijen en stichtingen wekelijks alle ontvangen donaties rapporteren. Behoudens nalevingscontroles en toepasselijke gegevensbeschermingsbeperkingen heeft de Autoriteit deze hier zo snel mogelijk gepubliceerd, doorgaans binnen een week nadat zij ervan op de hoogte was gesteld. Sinds 10 juni 2024 hoeven alleen donaties boven de 12 000 euro onmiddellijk aan de Autoriteit te worden gemeld. Andere komen beschikbaar na de indiening van de jaarrekening in 2025.
Schenkingen tot het begrotingsjaar 2018 worden gepubliceerd door het Europees Parlement