Myndigheten

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser har inrättats för att registrera, kontrollera och vidta sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

EU-tävling för skolklasser med elever över 16 år
Vinn en klassresa i form av
ett besök till Europaparlamentet
med ett skräddarsytt program
och en övernattning.
Ämne: Demokratin som en del
av EU:s DNA i människors vardag.
Tidsfrister:
15 september (registrering)
6 oktober 2023 (inlämning)

Myndighetens webbplats är utformad och utvecklad av Europaparlamentet, som även står för värdtjänster och underhåll. Europaparlamentets integritetspolicy för hantering av personuppgifter på webbplatsen Europarl gäller därför även myndighetens webbplats.

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France