Institucija

Siekiant registruoti ir kontroliuoti Europos politines partijas bei Europos politinius fondus ir skirti jiems sankcijas pagal 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (toliau – Reglamentas Nr. 1141/2014) įsteigta Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – Institucija).

Specialus pranešimas apie 2024 m. rinkimus į Europos Parlamentą - Atsparumas stresui

Institucijos interneto svetainę kuria, plėtoja, prižiūri ir jai prieglobą teikia Europos Parlamentas. Todėl Europos Parlamento privatumo politika, susijusi su asmens duomenų tvarkymu interneto svetainėje „Europarl", taip pat taikoma Institucijos interneto svetainei.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France