Sankcijos

Institucija gali taikyti sankcijas Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, jei jie nesilaiko Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytų taisyklių ir įpareigojimų.

Daugiau informacijos apie teisinį pagrindą galite rasti šiame interneto puslapyje.