Sanktioner

Myndigheten kan ålägga sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser om de bryter mot bestämmelserna och skyldigheterna i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Mer information om den rättsliga bakgrunden finns på denna sida.