Sanktioner

Myndigheten kan bli tvungen att införa sanktioner mot europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, om de inte respekterar de regler och skyldigheter som anges i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Mer information om den rättsliga bakgrunden finns på denna sida.